4 Mart 2013 Pazartesi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü için Başvuru Yapacak Kuruluşların Dikkatine

10 Ocak günü itibari ile resmi gazetede yayınlanan GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ' ne göre Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünü alabilmek için işletmelerin ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahip olma şartı aranıyor.

Yönetmeliğin 10. maddesinde "Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği." şartı bulunmaktadır.

Bu şartı sağlayan Akredite kuruluşların tam listesine bu sayfadan ulaşılabilir.

Örneğin Türkiye' de TURKAK bu şartı sağlamaktadır. TURKAK'tan onaylı kuruluşlar için ise bu sayfa üzerinde "Bilgi Güvenliği YS Belgelendirme Kuruluşları " kelime öbeği ile yapılan arama sonucunda ilgili belgelendirme kuruluşları görülecektir.