7 Temmuz 2013 Pazar

İŞ SÜREKLİLİĞİNDE İŞ ETKİ ANALİZİ

İş etki analizi iş sürekliliğinin en temel süreçlerinden biridir. Öyle ki iş sürekliliği çalışmaları iş etki analizine göre yapılır ve sürdürülür.  İş süreçlerinde gerçekleşmesi muhtemel bir kayıp, aksama ya da kesinti gibi durumların iş faaliyetlerine etkisini iş etki analiziyle nitel ve nicel olarak tanımlamak mümkündür.  Organizasyonların stratejik, taktiksel ve operasyonel gibi farklı düzeylerinde yaşanabilecek kesintinin etkilerinin zaman ölçeği ve boyutu iş etki analizi ile tanımlanır.


Konu başlıkları,

İş etki analizinin amacı,
İş etki analizi süreci,
İş etki analizinde veri toplama yöntemleri,
MTPD hesaplanırken dikkat edilecek noktalar
İş etki analizi onay süreci,
İş etki analizi sonuçlarının değerlendirilmesi 

Yazıya ulaşmak için tıklayınız.