eğitim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
eğitim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

20 Şubat 2014 Perşembe

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Eğitimi Açılıyor, 5-7 Mart 2014, Bostancı Green Park Hotel

Detaylı bilgi ve kayıt için lütfen egitim@btyon.com adresi ile irtibata geçiniz.

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (ISO22301) UYGULAMA EĞİTİMİ

Eğitim Yeri : Green Park Hotel / Bostancı
Eğitim Tarihi : 5-7 Mart 2014
İş sürekliliği, iş işletmenin ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir.  İşletmenin iş süreçlerinin ne kadar kesintiye tahammül edebildiği ve süreçleri ön görülen süre içerisinde tekrar çalışır hale getirmek için neler yapılması gerektiği iş sürekliliği çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu eğitimde bir işletmenin ISO22301 standardına uygun İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kurabilmesi için gerekli tüm bilgiler ve kavramlar uygulamalı olarak sunulacaktır. Eğitime ayrıca iş sürekliliği için büyük öneme sahip tedarikçi denetimleri konusu da eklenmiştir.
Kurumlarında iş sürekliliği çalışmalarını yürüten yöneticiler veya uzmanlar, iş sürekliliği çalışması yürütecek profesyoneller, kurumlarında risk yönetimi alanında çalışan yöneticiler veya uzmanlar,  iş sürekliliği konusunda kariyer planlayan uzmanlar, IT Risk yöneticileri, bilgi güvenliği yöneticileri, iş sürekliliği ekiplerinde yer alan orta ve üst seviye yöneticiler, iş sürekliliği uzmanları.
Ali DİNÇKAN, CBCI, CISA, CRISC, CEH, CCNP
• İş Sürekliliği ve ISO22301
         o İş sürekliliği nedir? İş Sürekliliği Yönetimi nedir?
         o Organizasyona ne kazandırır?
         o İş sürekliliği yönetiminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar
         o İş sürekliliği yönetimi temel parçalarının tanıtımı
         o Uygulama 1 ISO22301 terimler ve tanımların kavranması
         o Uygulama 2 ISO22301 PUKÖ (Ana başlık eşleştirme)
         o Uygulama 3 ISO22301 PUKÖ (Faaliyet Eşleştirme)
• Planlama Aşaması - Organizasyonun İçeriği
         o Organizasyonu ve içeriğini anlamak (iç ve dış konular)
         o İlgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak
         o Yönetim Sisteminin kapsamını belirleme
         o İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
• Planlama Aşaması – Liderlik
         o Üst yönetim taahhüdü
         o Üst yönetim sorumlulukları
         o İş sürekliliği politikası ve politika örneği
         o Sorumlulukların atanması
• Planlama Aşaması – Planlama
         o Risk ve fırsatlar için aksiyonları belirleme
         o İş Sürekliliği hedefleri
• Planlama Aşaması – Destek
         o Kaynaklar yetkinlikler farkındalık
         o Eğitim ihtiyaç analizi
         o Eğitim planı ve yıllık eğitim planı örneği
         o Eğitim sonrası faaliyetler
         o Üst yönetim farkındalığı ve İSYS kurulum eğitimleri
         o Kurtarma takımı eğitimleri ve tatbikat eğitimleri
         o Genel farkındalık eğitimlerir
         o Dokümante edilmiş bilgi kavramı
         o Gerekli prosedür ve süreçler
         o Dokümantasyon genel bakış
• Uygulama Aşaması – Operasyon - İş Etki Analizi Kavramlar, Teknikler ve Uygulamalar
         o İş etki analizi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri neresidir?
         o RTO, RPO, MTPoD (MAO) kavramları
         o İş Etki Analizi (İEA) süreci
         o İş etki analizi ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş etki analizi sürecinin özeti./p>
         o Uygulama 4 – İş Etki Analizi Uygulamasıı
• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş Sürekliliğinde Risk Yönetimi
         o İş sürekliliği risk yönetimi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri
         o Risk kavramları
         o İş sürekliliği risk yönetiminde dikkat edilecek hususlar
         o İş Sürekliliği risk yönetimi
         o Sonuçlar nerede kullanılacak?
         o İş sürekliliği risk yönetimi ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve risk yönetimi çalışmalarının özeti.
         o Uygulama 5 – Risk Analizi Uygulaması
• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Strateji Geliştirme Çalışmaları
         o İş sürekliliği yönetim stratejilerinin tanıtımı
         o Strateji seçeneklerinin belirlenmesi ve karar verilmesi
         o İş sürekliliği stratejileri ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması
• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Planları ve Prosedürleri
         o Olay yönetim sürecinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi
         o Olay tepki yapısının oluşturulması
         o Olay yönetim planlarının tanıtımı ve içeriği
         o Olay yönetim planı ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve denetlenmesi.
         o İş sürekliliği planları
         o İş sürekliliği planı ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş sürekliliği planlarının denetimi.
• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Tatbikat ve Testleri
         o İş sürekliliği tatbikat kavramı ve çeşitleri
         o İş sürekliliği planlamasında tatbikatların yeri
         o Tatbikat programı hazırlama ve içeriğinde bulunması gerekenler
         o Kapsam belirleme
         o Tatbikat süreci tasarımı ve uygulanması
         o Tatbikatın hazırlığı
         o Tatbikat gerçekleme ve ölçümler
         o Tatbikat sonrası değerlendirmeler
         o İş sürekliliği tatbikatları ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş sürekliliği tatbikatlarının denetlenmesi
• Kontrol Et Aşaması – Performans ve Değerlendirme
         o İzleme, Ölçme, analiz ve değerlendirme
         o İç denetim
         o Yönetim gözden geçirmesi
         o Tedarikçi değerlendirmeleri
• Önlem Al Aşaması – İyileştirme
         o Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
         o Sürekli İyileştirme
Detay bilgi için lütfen egitim@btyon.com.tr adresine İSY-02 konulu e-posta gönderiniz.
BTYÖN Danışmanlık, Eğitim, Yazılım Ve Teknoloji Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İnönü Cad. Sümer Sok. Zitaş Blokları C-1 Blok Daire:8 34736 Kozyatağı / İSTANBUL