ISO 9001 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ISO 9001 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Temmuz 2014 Pazartesi

ISO Standartlarında Annex SL Yapısı

Annex SL Nedir?


ISO uzun yıllardır kalite ve çevreden, bilgi güvenliği, iş sürekliliği yönetimi ve kayıt yönetimine kadar çeşitli konularda birçok yönetim sistemi standardı oluşturmuştur. Paylaşımların ortak unsurları olmasına rağmen, ISO yönetim sistemi standartları çok farklı şekil ve yapılarda yayınlanmıştır. Bu ortak yapı eksikliği, uygulama aşamasında bazı karışıklıklar ve zorluklara sebep olmaktadır. Bu karışıklıklar ve zorluklar ISO standartlarında Annex SL yapısına geçilmesine yol açmıştır.


Başlangıçta, ISO 9001 ve ISO 14001 arasındaki uyumluluğu koordine etmek için kurulan Annex SL, tüm ISO yönetim sistemi standartları için uygulanabilir bir taslak haline getirilmiştir.

Yazının tamamını okumak için ilgili makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

3 Nisan 2013 Çarşamba

Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği[Mart 2013]

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından "Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılması"na ilişkin yönetmelik 2013 yılının Ocak ayında resmi gazete yayımlanmıştı. Bu yönetmelik ISO 9001 ve ISO 27001 sertifakalarının alınmasını şart koşuyordu(Madde 10) ancak bu sertifikaların kapsamına ilişkin bir madde bulunmuyordu.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan tebliğ ile ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının hangi kapsamda olması gerektiği netleştirilmiş oldu.

İlgili maddeye(Madde 5) ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

"(1) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ibraz edilecek ISO 9001 sertifikası; başvuru sahibinin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını kapsamalıdır.
(2) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ibraz edilecek ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini kapsamalıdır"


4 Mart 2013 Pazartesi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü için Başvuru Yapacak Kuruluşların Dikkatine

10 Ocak günü itibari ile resmi gazetede yayınlanan GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ' ne göre Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünü alabilmek için işletmelerin ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahip olma şartı aranıyor.

Yönetmeliğin 10. maddesinde "Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği." şartı bulunmaktadır.

Bu şartı sağlayan Akredite kuruluşların tam listesine bu sayfadan ulaşılabilir.

Örneğin Türkiye' de TURKAK bu şartı sağlamaktadır. TURKAK'tan onaylı kuruluşlar için ise bu sayfa üzerinde "Bilgi Güvenliği YS Belgelendirme Kuruluşları " kelime öbeği ile yapılan arama sonucunda ilgili belgelendirme kuruluşları görülecektir.