18 Şubat 2013 Pazartesi

İş Sürekliliği Enstitüsü’nden beklenen güncelleme geldi

İş sürekliliği enstitüsü (The Business Continuity Institute) tarafından ilk sürümü 2008 yılında yayınlanan ve 2010 yılında güncellenen iş sürekliliğinde iyi uygulamalar kılavuzunun 2013 sürümünün 18-22 Mart 2013 tarihlerinde yayınlanacağı duyuruldu.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardının Mayıs 2012 tarihinde yayınlanmasının ardından The BCI tarafından başlatılan güncelleme çalışmaları tamamlandı. İyi uygulamalar kılavuzu, iş sürekliliğini ISO 22301 standardına uygun olarak gerçekleştirmek isteyen işletmeler için hazırlandı.

İş sürekliliğinde iyi uygulamalar kılavuzu ilk aşamada İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Çince, Japonca ve Arapça dillerinde yayınlanacak.

6 Şubat 2013 Çarşamba

Turkcell Globalbilgi ISO 22301 sertifikasını alan, dünyadaki ilk ve tek çağrı merkezi oldu

BTYÖN'ün ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi danışmanlık desteği verdiği Turkcell Global Bilgi "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikasını alan, dünyadaki ilk ve tek çağrı merkezi oldu.  Global Bilgi proje ekibini ve bu süreçte danışmanlık desteği veren ekibimizi kutluyoruz. 

Turkcell Global Bilgi, uluslararası standartlar kuruluşu BSI (British Standarts Institute) tarafından verilen "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikası alan dünyadaki ilk ve tek çağrı merkezi oldu. Şimdiye kadar dünyada sadece 20 firmaya verilen bu özel sertifikayı Turkcell Global Bilgi; potansiyel riskler karşısında müşterilerinin çıkarlarını, itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik yüksek bir yönetim süreci standardına sahip olması dolayısıyla aldı.

Türkiye'nin lider müşteri ilişkileri yönetim merkezi Turkcell Global Bilgi, müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini aldığı "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikası ile bir kez daha kanıtladı.


BTYÖN Yurtdışına Bilgi İhraç Etmeye Devam Ediyor

BTYÖN 2012 Yılı içerisinde başarı ile tamamladığı İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kurulum projelerinin ardından, 2013 yılı içerisinde Avrupa'da bir Banka’da gerçekleştirilecek olan İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kurulumu için danışmanlık hizmeti sağlayacak.  Akademik bilgi birikimini 10 yılı aşkın sektör tecrübesi ile harmanlayan BTYÖN Danışmanlık ürettiği hizmet ve ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı ilke edinmiştir.  Bu bağlamda Avrupa’da gerçekleştirilecek her türlü projeyi başta ülke bilgi birikimine ve ekonomisine katkı olarak değerlendirmektir.

5 Şubat 2013 Salı

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine İlişkin Televizyon Programı

BTYÖN Danışmanlık kurucu ortak ve kıdemli danışmanlarından Fatih Koç, 6 Şubat 2013 tarihinde Line TV'de gerçekleştirilecek olan televizyon programında “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” ve ISO 27001 şartı ile ilgili açıklamalarda bulunacak ve soruları cevaplandıracak.

İlgili yayını 20:15' ten itibaren Canlı izlemek için lütfen tıklayınız.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde ISO 27001 Şartı


Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik ve en az 3 yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere, gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye gümrük bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınacak.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü alabilmek için işletmelerin ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahip olma şartı vardır.

Yönetmeliğin 10. maddesinde "Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001ve ISO 27001sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği." şartı bulunmaktadır.

1 Şubat 2013 Cuma

İş Sürekliliği Tatbikatları İçin Örnek Yöntem

Tatbikatlar öngörülen bir çok riske karşı hazırlık seviyesinin ölçüldüğü aktivitelerdir. Bu sebeple iş sürekliliği tatbikatları doğası gereği gerçekleştirilmesi zor olan tatbikatlardır. Gerçekçi senaryolar üzerinden tatbikat yapmak olası acil durumlara hazırlık için son derece önemlidir. Tatbikat öncesinde hangi kapsamda, hangi iş süreçlerinin ve teknolojik sistemlerin test edileceği dikkatli bir çalışma gerektirmektedir. Gerekli hazırlık ve planlama faaliyetleri gerçekleştirilmediğinde tatbikat sırasında yaşanması öngörülmeyen ciddi kesintilerin oluşması söz konusudur. Bu sebeplerle iş sürekliliği tatbikatları için bir model belirlemek gereklidir. Bu makalede iş sürekliliği tatbikatları için örnek bir model sunulmuştur. Sunulan modelde iş sürekliliği tatbikatları için senelik tatbikat programının hazırlanması gerektiği vurgulanmıştır. İş sürekliliği tatbikat programında yer alan her bir tatbikat için tatbikat planı hazırlanması gerektiği ve bu planın hangi adımlardan geçerek hazırlanacağı detaylı olarak açıklanmıştır. Son olarak tatbikatın nasıl gerçekleştirileceği ve her bir tatbikatın değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmış, ayrıca örnek değerlendirme kriterleri sunulmuştur.