3 Nisan 2013 Çarşamba

Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği[Mart 2013]

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından "Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılması"na ilişkin yönetmelik 2013 yılının Ocak ayında resmi gazete yayımlanmıştı. Bu yönetmelik ISO 9001 ve ISO 27001 sertifakalarının alınmasını şart koşuyordu(Madde 10) ancak bu sertifikaların kapsamına ilişkin bir madde bulunmuyordu.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan tebliğ ile ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının hangi kapsamda olması gerektiği netleştirilmiş oldu.

İlgili maddeye(Madde 5) ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

"(1) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ibraz edilecek ISO 9001 sertifikası; başvuru sahibinin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını kapsamalıdır.
(2) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ibraz edilecek ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini kapsamalıdır"