27 Mart 2014 Perşembe

Bilgi Güvenliği ve Bilgi Varlıklarının Sahipliği8.1.2 Varlıkların Sahipliği
Kontrol: Envanterdeki varlıklar sahiplenilmiş olmalıdır.
Uygulama Kılavuzu:
Varlık yaşam döngüsünde, varlıkların etkin yönetimini sağlamak adına varlık sahibi belirlenmelidir. Varlık sahibi kişiler ya da bölümler/birimler olabilir. Varlık sahibi ilgili varlığın mülkiyet haklarına sahip olma zorunluluğu yoktur. Varlık sahibi kısmı olarak varlığa ilişkin sorumlulukları kurum içi organizasyonda yer alan kişilerle paylaşabilir fakat ana sorumluluk varlık sahibinde olacaktır.
Varlık sahipliği belirleme çalışmaları bir süreç olarak değerlendirilmeli ve yeni bir varlık envantere eklendiğinde, değiştirildiğinde, ya da kuruma transfer edildiğinde varlıkların sahipleri atanmalıdır.
Varlık sahibi; varlık yaşam döngüsü süresince varlığın yönetiminden sorumlu olmalıdır.
Bir varlık sahibi aşağıdakileri sağlamalıdır;
·        -Sorumluluğu altında olan varlıkların envantere işlenmesini sağlamak
·       -Varlık türüne göre uygun bir biçimde sınıflandırılması ve korunmasını garanti altına almak
·      -Varlıklara erişim gereksinimleri tanımlamak ve erişim kontrolünü periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekli durumlarda önlem almak
·       -Varlıkların imhası ile ilgili gereksinimleri tanımlamalı ve uygun bir biçimde işletildiğini garanti altına almak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme