17 Mart 2014 Pazartesi

ENERJİ PİYASASINDA BİLGİ GÜVENLİĞİNE VERİLEN ÖNEM GİDEREK ARTIYOR

EPDK’nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) son dönemlerde geliştirdiği bilgi sistemleri projeleri ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yayınladığı yönetmelik taslakları ile enerji sektöründe bilgi güvenliğinin sağlanmasına verilen önemin giderek arttığı gözlemlenmektedir.

EPDK’nın 2011-2015 stratejik planına göre EBİS yani EPDK Bilişim Sistemi Geliştirilmesi Projesi ile kurumun faaliyetlerinin (Denetim vb.) etkinliğinin ve izlenebilirliğinin arttırılması, zamanında ve güvenilir raporların oluşturulması, bilgi sistemleri yönetiminin sağlanması, doküman yönetimi, enerji piyasası veritabanı gibi sistemlerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

EPDK bünyesinde bilgi sistemleri anlamında altyapı çalışmalarını sürdürürken, web sitesinde yayınladığı elektrik, doğal gaz, petrol piyasaları lisans yönetmeliklerinde öngördüğü değişiklikler ile enerji sektöründe yer alan özel ve kamu kurum/kuruluşlarının bilgi güvenliğini sağlamasına yönelik hükümler de ortaya koymaktadır. Tüm bu bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik hükümlerin ise EPDK’na tabi kurumlar için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini işaret ettiği görülmektedir.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği Ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

EPDK’nın web sitesinde geçtiğimiz aylarda “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği Ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlandı ve ilgili taraflardan görüş toplandı.

Yayınlanan yönetmelik taslağına göre Elektrik Piyasası, Doğal Gaz Piyasası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliklerine eklenecek yeni bir maddede özetle “kurumsal bilişim sistemi ve endüstriyel kontrol sistemlerinin bilgi güvenliği standartlarına uygun bir şekilde işletilmesi, Türk Akreditasyon Kurumundan akredite bir belgelendirme firması tarafından denetlenmesi ve uyumluluğun sürdürülmesi” istenmektedir.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılacak değişiklik öngörüsüne göre yukarıdaki koşullar Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine tabi “OSB üretim lisansı sahipleri hariç olmak üzere, kurulu gücü 100MW ve üzerinde olan ve geçici kabulü yapılmış her bir üretim tesisi için ayrı ayrı olmak üzere üretim lisansı sahibi,  İletim Lisansı sahibi, Piyasa İşletim Lisansı sahibi, OSB dağıtım lisansı sahipleri hariç olmak üzere, Dağıtım Lisansı sahibi” firmalar için geçerli olacaktır.

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılacak değişiklik öngörüsüne göre yukarıdaki koşullar Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğine tabi “İletim Lisansı sahibi ve Dağıtım Lisansı sahibi” firmalar için geçerli olacaktır.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılacak değişiklik öngörüsüne göre yukarıdaki koşullar Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğine tabi “Rafinerici Lisansı sahibi” firmalar için geçerli olacaktır.

Beklenen o ki önümüzdeki dönemlerde, bilgi güvenliği çalışmaları ve bilgi işleme sistemlerinin altyapı değişikliği enerji sektöründe hız kazanacaktır ve sektörde bilgi güvenliği anlamında ortak bir dil oluşturulacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder