11 Şubat 2014 Salı

İnsan Kaynakları Güvenliği -İstihdam Koşulları-7.1.2 İstihdam Koşulları
Kontrol: Çalışanlar ve yüklenicilerle yapılan sözleşmelerde, çalışanların, yüklenicilerin, kuruluşun bilgi güvenliğine ilişkin sorumluluklarına yer verilmelidir.

Uygulama Kılavuzu:
Çalışan ve yüklenicilerle imzalanan sözleşme yükümlülüklerde bilgi güvenliğini sağlamak adına aşağıdaki maddelerin göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır;

-Gizli bilgiye erişen çalışanların ve yüklenicilerin, gizli bilgiye erişiminden önce, ifşa etmeme(açığa vurmama) anlaşmalarını imzalamış olmalıdırlar
-Çalışanların ve yüklenicilerin yasalardan doğan yükümlülükleri ve haklarının tanımlanması (Ör: Fikri mülkiyet hakları, kişisel verilerin gizliliği)
-Çalışanlar ve/veya yükleniciler tarafından kullanılan bilgilerin, bilgi işleme bileşenlerinin, bilgi servislerinin kullanımına ilişkin kurumsal varlık yönetimi ve bilgi sınıflandırılmasına ilişkin sorumluluklar tanımlanması
-Dış taraflar veya diğer kurumlardan edinilen bilgilerin çalışanlar ve yükleniciler tarafından kullanım şekli ve esasları
-Tanımlanan bilgi güvenliği gereksinimlerine uyulmaması durumunda alınacak aksiyonların tanımlanması

İşe başlayacak adaylara, işe başlama öncesi bilgi güvenliği rol ve sorumlulukları hakkında bilgi verilmesi faydalı olacaktır.

Ek olarak istihdamın sonlanması ile birlikte tanımlanan süre boyunca gizli bilgilerin ifşa edilmeyeceğine dair sözleşme maddesi gerekli olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme