13 Şubat 2014 Perşembe

İnsan Kaynakları Güvenliği -Yönetimin Sorumlulukları-
7.2 İstihdam Süresince
Amaç:  Çalışanlar ve yüklenicilerin tüm bilgi güvenliği sorumluluklarının farkında olmalarını ve yerine getirmelerini sağlamak.

7.2.1 Yönetimin Sorumlulukları
 Kontrol: Yönetim, tüm çalışanlar ve yüklenicilerden, kuruluşun politika ve prosedürlerine uygun olarak, bilgi güvenliğini uygulamalarını istemelidir.
Uygulama Kılavuzu:

Yönetimin sorumluklarına ilişkin aşağıdaki maddelerin göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.
-Gizli bilgiye erişimin sağlanmasından önce bilgi güvenliği rol ve sorumlulukların etkin ve etkili bir biçimde aktarılması
-Çalışanların ve yüklenicilerin kuruluşun bilgi güvenliği politikalarına uyumu konusunda desteklenmesi ve motive edilmesi
-Çalışanların ve yüklenicilerin belirlenen seviyede bilgi güvenliği farkındalığına erişmesi için gerekli desteğin sağlanması
-Yönetim, çalışanların ve yüklenicilerin istihdam süresince bilgi güvenliği politikalarına ve çalışma yöntemlerine uygun olarak çalıştığının garanti altına alınması
-Çalışan ve yüklenicilerin gerekli bilgi seviyesi ve yetkinlikte kalması adına eğitim programı düzenlenmesine öncülük etmesi
-Politika ve prosedürlere ilişkin uyumsuzlukların, bağımsız şekilde raporlanmasını sağlayacak kontrollerin geliştirilmesi

Bilgi güvenliğinin hedeflenen etkinlikte olabilmesi adına, üst yönetim çalışanlar için rol-model olmalı ve örnek teşkil etmelidir.

Yönetimin desteğinin yetersiz olması durumda oluşabilecek ihlal olayları kuruluşa büyük zarar verebileceği göz ardı edilmemelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme